Biografie

Over Willem Henri Edersheim

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Arnhem is bekend dat voor Willem Henri Edersheim een gedenksteen is geplaatst.

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 15608) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer 478 / A 10)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 2914 / 10556)