Biografie

Over Eduard Sanders

Eduard Sanders was een zoon van Levi Comprecht Sanders en Mietje Weinberg. Hij huwde Leentje Bollegraf in 1912 in Groningen. Hij was toen fotograaf. Kort na het huwelijk verhuisde het echtpaar naar Utrecht. Daar kregen ze naast de hier vermelde kinderen in ieder geval een dochter Mietje en een levenloos geboren kind. Leentje Bollegraf overleed in 1937 in Utrecht.
Van Eduard Sanders zijn prachtige ansicht- en fotokaarten bekend, verspreid genomen over geheel Nederland. Hij fotografeerde dorpsgezichten, meestal huizen met daarvoor de bewoners, neringhouders en kleine middenstanders. Zijn foto's worden inmiddels door vele verzamelaars gewaardeerd en verzameld.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Eduard Sanders en zijn broer Comprecht Sanders waren telgen uit een omvangrijke fotografenfamilie uit Groningen. Hun vader Levie Comprecht Sanders was waarschijnlijk ook al fotograaf.
Eduard Sanders was als fotograaf werkzaam van 1905 tot 1922. Hij had een winkel in Groningen aan de Warmoesstraat 13. In 1913 vestigde hij zich in Utrecht. Mogelijk heeft zijn broer de zaak in Groningen voortgezet.
Na de dood van zijn vrouw, Leentje Bollegraaf, in 1937 was hij eigenaar van de uitgeverij "Rembrandt Engros", gespecialiseerd in prentbriefkaarten en stadsgezichten van geheel Nederland.
Toevoeging van een bezoeker van de website