Biografie

Over Jozef Salomon de Groot

Jozef Salomon de Groot was getrouwd met Martha Levie. Het echtpaar had twee kinderen. Het gezin woonde in het huis van zijn zuster, Rachel Clara de Groot die op 2 september 1942 was overleden. Jozef Salomon de Groot was handelsreiziger.
D. Stibbe en J. Hagedoorn, Herinneringsboek joods Zwolle 1940-1945 (Zwolle 1995) 36-37

In februari 1943 werd een opsporingsbericht geplaatst in het Algemeen Politieblad. De Commissaris van Rijks- en gemeentepolitie te Zwolle verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jozef Salomon de Groot, wonende in de Emmastraat 3a te Zwolle. Hij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.
Algemeen Politieblad, nr 8, 25 februari 1943, 212, bericht 573

Jozef Salomon de Groot stond vanaf begin mei 1942 met zijn zaak, een agentuur in damesartikelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle. In oktober 1943 werd de opheffing van de zaak ambtshalve ingeschreven.