Biografie

Over Machiel Gobets

Machiel Gobets was een zoon van 507785. Hij huwde in 1927 in Amsterdam. Hij kreeg twee kinderen met zijn echtgenote. Hij scheidde in 1942. Op 27 januari 1943 hertrouwde hij met Gabriele Brigitte Bernstein. Tijdens de oorlog was hij medewerker cultureel werk bij de Joodse Raad.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Machiel Gobets

Machiel Gobets, roepnaam Michel, was geregistreerd als kleermaker, maar was voor de oorlog een beroemd operazanger. Zie voor meer informatie over Machiel Gobets de website van Opera Nederland:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 21176) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.