Biografie

Over Barend Busnac

Het Tilburgse verzet bereidde in januari 1944 een aanslag voor op de jodenjager Piet Gerrits. Gerrits was aan het uitzoeken hoe ondergedoken joden aan valse persoonsbewijzen kwamen. Daardoor liep bevolkingsambtenaar én verzetsman Wim Berkelmans acuut gevaar. Een Tilburgs politieman zou de liquidatie uitvoeren, daarbij geassisteerd door twee Amsterdammers: de kunstschilder Albert Meintser en de koopman Barend Busnac. Die laatste zocht voor zijn verloofde valse persoonsbewijzen en was zo in contact gekomen met Berkelmans. De Tilburgse verzetsgroep eiste in ruil voor valse persoonsbewijzen van Barend deelname aan de aanslag op Gerrits. Of het Barend bekend was dat Piet Gerrits ook zijn oom Frans Busnac had opgepakt is niet bekend, maar zeker niet uit te sluiten. Op 24 januari was de aanslag gepland op de plek waar Nieuwlandstraat, Tuinstraat en Stationsstraat samenkomen. Maar Gerrits bleek getipt, volgde een andere route van het politiebureau naar zijn huis en arresteerde onderweg Meintser vanwege het zich op straat bevinden na spertijd. Barend Busnac zag het gebeuren maar durfde niet te schieten, bang om zijn kompaan te raken. De volgende dag meldde Barend zich op het Tilburgse politiebureau in de naïeve hoop zijn vriend Meintser vrij te kunnen krijgen. Het liep anders, ook Busnac verdween in een cel en de toezegging van het verzet dat ze hem bij arrestatie zouden bevrijden bleek niet te realiseren. Barend Busnac werd samen met Meintser en de verzetslieden Berkelmans, Rob van Spaendonck, Harry Verbunt en Joop de Jong op 26 mei 1944 door de Duitsers in de Drunense duinen gefusilleerd.
A.Th.W. van den Oord, 'Robert Busnac (1940-1943); Een “Moergestels” joods oorlogsslachtoffer', in: De Kleine Meijerij, 55 (Oisterwijk 2004) 45-48

Barend Busnac was van beroep kantoorbediende. Hij was ongehuwd. Binnen de groep-Spaendonck verrichtte hij verzetswerk. Barend Busnac is op 24 januari 1944 in Tilburg opgepakt en in het Groot-Seminarie in Haaren gevangen gezet. Op 26 mei 1944 is hij bij de Rustende Jager in de Drunense Duinen gefusilleerd.
NIOD, Erelijst Verzet en Koopvaardij, database vervaardigd door dhr J.W. de Leeuw;
B. Braber, Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland 1940-1945 (Amsterdam, 1990) 144-145