Biografie

Over Alexander Salomon de Leeuw

Alexander Salomon de Leeuw groeide op in een welgesteld, vrijzinnig gezin. Hij doorliep het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en schreef zich in 1918 in als student rechten aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. In 1921 deed hij zijn doctoraal-examen.
Onder de indruk van de Russische Revolutie, sloot Alexander de Leeuw zich aan bij de Bond van Revolutionair-Socialistische Studenten in Nederland. In 1922 meldde hij zich als lid van de Communistische Partij Holland, de latere CPN. Alexander de Leeuw schreef diverse brochures en bijdragen aan tijdschriften.
Als vooraanstaande communist was hij tijdens de bezetting op verschillende adressen ondergedoken.
Op 18 mei 1941 werd hij gearresteerd en naar kamp Schoorl overgebracht. In september 1941 werd hij naar kamp Amersfoort overgebracht. In kamp Amersfoort fungeerde De Leeuw als tolk voor een groep Kirgiezen die de Duitsers in de Sovjet-unie krijgsgevangen hadden gemaakt . De Leeuw sprak Russisch en hij verhuisde naar hun barak. In juli 1942 werd hij op transport gesteld naar Auschwitz. B. Braber, Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland 1940-1945 (Amsterdam, 1990) 108-109

Over Alexander Salomon de Leeuw is meer informatie te vinden in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Op het IISG worden tevens enkele brieven van Alexander Salomon de Leeuw bewaard.

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 34847) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.