Biografie

Over Rosette Kropveld-Koster

Rosette Koster werkte in oktober 1941 als naaister bij de lingerie- en confectiefabriek SIDVA (Simon de Vries Ateliers) in Amsterdam. Zij had er toen vier dienstjaren op zitten. In die tijd was zij nog niet getrouwd.
Lijst van Joodsch Personeel-SIDVA Oct. '41

Rosette Koster trouwde in april 1942 te Amsterdam met 496126.
Stadsarchief van Amsterdam, persoonskaart Rosette Koster

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Vierhouten. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.