Verhaal

Gezin David Vecht

Dit echtpaar huwde in 1926 in Amsterdam.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6499) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde sieraden (S-claim, nummer 25/237)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 12073/9964)

Volgens een lijst met winkels van joodse eigenaren, opgesteld door de Amsterdamse politie in 1940, had dit gezin een juwelierszaak, adres: Nieuwendijk 222 te Amsterdam.
Gegevens afkomstig uit het politiearchief berustend bij het Stadsarchief Amsterdam