Begrip

Arbeitseinsatz

Gedwongen tewerkstelling in Duitsland.

Het tekort aan arbeidskrachten dat in Duitsland was ontstaan doordat veel Duitse mannen waren opgeroepen voor het leger werd opgelost door onder dwang arbeiders uit omringende landen te halen. Tussen 1940 en 1944 zijn zo'n 387.000 Nederlandse mannen in Duitsland te werk gesteld, vaak in de oorlogsindustrie. Ook in Nederland zelf werden mannen gedwongen te werk gesteld. In de laatste jaren van de bezetting werden de mannen door middel van razzia's en klopjachten opgespeurd. In 1942 werd de Arbeitseinsatz gebruikt als argument om de Nederlandse joden naar Duitsland te transporteren. Daar zouden zij moeten werken in speciale, 'onder politie toezicht staande'; werkkampen. Voor de meeste gedeporteerde joden was Arbeitseinsatz echter geheel niet van toepassing, zij werden direct naar vernietigingskampen vervoerd. Voor hen gold: 'Vernichtung durch Arbeit'.

Alle rechten voorbehouden