Verhaal

Gezin Salomon David Nathans

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 13582) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossieris bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C7/1542).


Dit gezin wordt herdacht op een gedenkteken in Haren. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.