Aanvulling

Gezin Abraham van Gelder

Abraham van Gelder was getrouwd met Elisabeth Bakker. (huwelijk 7-6-1942 in Zwolle). Het echtpaar woonde op de Deventerstraatweg 34 in Zwolle. Het echtpaar is tijdens hun onderduik omgebracht.
D. Stibbe en J. Hagedoorn, Herinneringsboek joods Zwolle 1940-1945 (Zwolle 1995) 34-35

Het gezin Van Gelder was tijdens de oorlog ondergedoken in een hutje op het landgoed Molecaten bij Hattem. Op het terrein waren nog twee andere joodse families ondergedoken. Zij kregen voedselhulp van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Het gezin Van Gelder zat daar echter zonder toestemming van de eigenaar. (Deze eigenaar zou later secretaris van koningin Juliana worden en diende tevens als plaatselijk hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten).
Vanwege de IJssel-linie waren er nogal wat Duitse eenheden in de buurt van de onderduikpklaats gelegerd. Op 4 januari 1944 was er een militaire oefening in het bos, waarbij een tank vast kwam te zitten. De onderduikers hadden uit voorzorg hun onderkomens verlaten, maar het duidelijk bewoonde hutje werd ontdekt. Door bemiddeling van de burgemeester van Hattem werd het gevaar van een Duits onderzoek bezworen.
Een ander probleem was minder makkelijk opgelost. Het gezin Van Gelder stond bekend om hun riskante gedrag. De kinderen hadden moeite de noodzakelijke veiligheidsregels na te leven en konden moeilijk binnenblijven. De vader zou weten wie er in het verzet zaten en zou volgens verhalen contact hebben met Duitsers.
Na het incident met de tank mochten de ouders Van Gelder van het verzet terug naar de hut, maar de kinderen zouden elders ondergebracht worden. De langdurige eenzaamheid in het hutje zonder activiteiten en zonder de kinderen, bleek onverdraaglijk. De ouders wilden kosten wat kost hun kinderen terug. Het gevaar van verraad door het echtpaar dwong tot diepgaand overleg. Op 22 april 1944 kwamen de illegale werkers die er het meest bij betrokken waren bijeen. Het overleg leidde onontkoombaar tot de conclusie dat liquidatie noodzakelijk was. Het vonnis werd nog diezelfde nacht voltrokken. De lichamen zijn in het bos begraven. Na de oorlog heeft een herbegrafenis plaatsgevonden op de joodse begraafplaats te Hattem.
Toevoeging van een bezoeker van de website