Verhaal

Gezin Louis Gersons

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 18635) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde sieraden (S-claim, nummer 8/569)

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C5/7 Csp.14 R4/669)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3915/10215)