Verhaal

Gezin Benjamin Nieweg

Benjamin Nieweg was een zoon van Levi Nieweg en Geertje van Zanten. Hij was veehandelaar. Op 26 juni 1903 trouwde hij in Appingedam met Sophia Bamberger, dochter van Meijer Mozes Bamberger en Mereltje Cohen. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Geertje, Meijer en Mietje.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Benjamin Nieweg was veehandelaar en had ook een slagerij aan huis. De koeien gingen door de kleine zijdeur naar achteren, waar ze ritueel werden geslacht. De tafel voor het raam was de toonbank.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 2551) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 8829/20111).