Begrip

Rauter

Hans Albin Rauter was de hoogste SS- en politiefunctionaris en Generalkommissar für das Sicherheitswesen in Nederland.

Rauter had de leiding over vrijwel alle instanties die de deportatie van joden organiseerden. Rauter was een overtuigd antisemiet. Mede door zijn toedoen zijn de rassenwetten in Nederland zeer ver doorgevoerd, in bepaalde gevallen verder dan in Duitsland het geval was. De directe meerderen van Rauter waren Heinrich Himmler en Arthur Seyss-Inquart.

Alle rechten voorbehouden