Verhaal

Gezin Herman Snatager

Herman Snatager was koopman van beroep. Hij was getrouwd met Betty Polak. Op 9 mei 1943 is in het kamp Westerbork hun zoon Emanuel geboren.
Register van geboorteakten, opgesteld op de hulpsecretarie van de burgerlijke stand in het kamp Westerbork; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 16285) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.