Verhaal

Gezin François Busnac

De twee oudste kinderen uit dit gezin kwamen uit het eerste huwelijk van Sara Frankenhuis. Sinds 1926 woonde ze samen met François Busnac. De vier andere kinderen zijn van hem.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Frans Busnac was afkomstig uit een variété-familie, zijn vader en grootvader reisden al met een variétézaak. Frans had een paradetent onder de naam Theater Busnac, soms noemde hij zijn zaak Theater Modern. Daarmee reisde hij het hele land door, ook de noordelijke provincies deed hij aan.
Kermissen vonden in 1940 vanwege de oorlogssituatie geen doorgang. Ook de Moergestelse kermis, die van 7 tot 10 juli gepland was, zal afgelast zijn. Mogelijk was de woonwagen van de Busnacs op 13 juli nog op Moergestels grondgebied vanwege de mogelijke kermis in Tilburg, maar ook die ging uiteindelijk niet door. De familie Busnac-Frankenhuis had door de Duitse bezetting ook nog een ander probleem. In tegenstelling tot wat de persoonskaart van de Moergestelse secretarie vermeldde, was het gezin niet katholiek maar joods en had dus rekening te houden met antisemitische maatregelen van de bezetter. Het reizende bestaan van de familie werd spoedig beëindigd, het gezin vestigde zich te Tilburg in de Coeck van Aelststraat, een doodlopende straat nabij het Wilhelminapark. In de kleine tweekamerwoning, eigendom van wolfabrikant Swagemakers-Caesar, huisde de familie met zijn achten. Frans Busnac bezat uit een eerder huwelijk kinderen, maar die woonden niet bij het gezin in Tilburg.
A.Th.W. van den Oord, 'Robert Busnac (1940-1943); Een “Moergestels” joods oorlogsslachtoffer', in: De Kleine Meijerij, 55 (Oisterwijk 2004) 45-48

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54440) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 10).