Verhaal

Gezin Joël van Essen

Joël van Essen was de zoon van Salomon van Essen en Sophia Joles. Hij was getrouwd. Het echtpaar woonde in de Sassenstraat 26 in Zwolle. Joël van Essen is op 18 mei 1943 in het concentratiekamp Vught om het leven gekomen.
Archief concentratiekamp Vught, Sterbebuch 1943

Van een of meer mensen in dit gezin hebben wij niet kunnen vaststellen of zij de oorlog al dan niet overleefd hebben. Hun naam is niet teruggevonden op lijsten van overlevenden, maar wij hebben hen ook niet met zekerheid kunnen terugvinden in In Memoriam. Zij zijn in het monument als 'overlevend' aangeduid en hun naam is niet vermeld.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6096) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:
- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer OS10/531)
- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3183/19911)