Verhaal

Gezin Naphtali Abrahams

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 32671) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer Os16-20/22)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 56/17574)