Aanvulling

Gezin Marcus Hakker

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 30247) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.