Aanvulling

Gezin Michel Velleman

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 30754) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.