Verhaal

Gezin Louis Spier

Louis Spier was een zoon van Wolf Spier en Sientje Polak. Hij huwde Trijntje Davidson in 1918 in Rotterdam. Zij hadden een dochter Jenny Trui. Trijntje Davidson stierf in het kraambed. Louis Spier hertrouwde in 1932 in Amsterdam met Betje de Lange.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5282) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11322/19267).