Verhaal

Gezin Nafthalie Keizer

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53583) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6309/11054 en 6304/16411).