Park de Griffioen 22, Middelburg

Bewoner(s)

Bewoner(s) in juli 1941