Verhaal

Gezin Werner Rudolf Breslauer

Werner Rudolf Breslauer was fotograaf en lithograaf. Samen met zijn broer had hij een bedrijf. Werner Rudolf Breslauer was getrouwd met Bella Weihsmann. Het echtpaar had drie kinderen: Stefan, Max Michael en een kind dat de oorlog overleefde. Het gezin woonde oorspronkelijk in Leipzig.
Het gezin vluchtte in 1938 naar Nederland. Ze vestigden zich in Leiden, waar Werner Rudolf Breslauer ging werken bij een drukkerij.
In de zomer van 1940 moesten niet-Nederlandse joden Leiden verlaten omdat de stad te dicht bij zee lag. Het gezin Breslauer vestigde zich eerst in een pension in Alphen aan de Rijn en vertrok korte later naar Utrecht. Vandaar zijn ze uiteindelijk via Westerbork op transport gesteld naar Theresienstadt en vandaar naar Auschwitz.
H. van der Veen, Opgepakt. Verhalen van kinderen in kamp Westerbork (Westerbork 2003) 50-53

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 54025) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 1463/1029).