Kind van Gezin Salomon Verdoner

Geboorteplaats onbekend, datum onbekend – Plaats van overlijden onbekend, datum onbekend

Foto’s

Verhalen

Gezin Salomon Verdoner

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 164.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6467) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer