Artikel

Hoe en waarom

Het bewaren van herinneringen

Iemand ’leeft voort‘ zolang er herinneringen aan hem of haar worden bewaard. Tijdens de Sjoa zijn tienduizenden joden uit Nederland omgebracht aan wie geen of slechts een vage herinnering bestaat. Kinderen die de oorlog overleefden, hebben vaak een gebrekkig of helemaal geen idee van het ouderlijk gezin, kleinkinderen weten niet wat voor mensen hun grootouders waren.

Dit was de inspiratie voor een digitaal monument voor de joodse gemeenschap in Nederland: een beeld te schetsen van de joodse gemeenschap, van de joodse gezinnen en van individuele joden aan de vooravond van de deportaties.

Close up from the homepage

Wie is er wel of niet opgenomen in het Monument en waarom?

Alle personen die tijdens de Duitse bezetting in Nederland als joden zijn vervolgd en die oorlog niet hebben overleefd worden opgenomen in het Monument. Daartoe behoren alle personen die in In Memoriam staan vermeld plus alle joden die binnen de grenzen van Nederland tussen 10 mei 1940 (het begin van de Duitse overval) en 8 mei 1945 (de dag van de Duitse capitulatie) zijn omgebracht of omgekomen, voor zover gegevens over hen konden worden gevonden. Onze omschrijving omvat ook degenen die tijdens de oorlog een natuurlijke dood zijn gestorven.

Van degenen die de oorlog overleefd hebben, zijn de naam en andere gegevens niet in het Monument vermeld. Gezinnen waarvan alle leden de oorlog hebben overleefd en alleenstaande overlevenden zijn in het geheel niet vermeld. Wanneer er binnen een gezin zowel slachtoffers als overlevenden waren, is het gezin in het Monument opgenomen. De overlevenden leden van deze gezinnen worden aangeduid, maar anoniem: als ’kind‘, echtgenoot of echtgenote of verwant. Niet vermelden geeft immers een verkeerde indruk van de samenstelling van het gezin. Overlevenden die in instellingen woonden (zoals een joods weeshuis) zijn niet opgenomen. Omgekomen vondelingen die niet geïdentificeerd kunnen worden, zijn niet in het Monument opgenomen. Niet opgenomen zijn bovendien de joden die buiten de grenzen van Nederland werden vervolgd.

Alle rechten voorbehouden