Wladimir Pardovitch

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 45 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hartog Gompers en zijn gezin.

Hartog Gompers was een zoon van Philip Barend Gompers en Heintje Jacob Boas. Zeven van de elf kinderen van dit echtpaar zijn tijdens de Holocaust om het leven gekomen: Hartog zelf, maar ook zijn broers en zusters Mietje, Sara, Esther, Eliazer, Levie en Clara. Hartog was geboren op 5 April 1874 in Amsterdam maar volgens het inschrijvingsregister van de Militie werd hij vrijgesteld voor de Nationale…

Lees meer