Verhaal

Maurits Boutelje

Maurits is een zoon van Michel Boutelje (A'dam, 27 aug 1889 - A'dam, 3 dec 1929) en Anna Rozette (A'dam, 14 maart 1890).

Bron SAA archiefkaart Anna Rozette 14-3-1890