Coenraad de Vries

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 77 jaar