Sara Gans-Blitz

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 69 jaar