Sara Roodveldt-Salzedo

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar