Hartog de Hond

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar