Verhaal

Naam verkeerd gespeld

Door:

Isaäk Bamberger moet zijn Izaäk Bamberger
De desbetreffende geboorteakte is online beschikbaar.
bron: Archief Groningen