Croeselaan 221 bis-b, Utrecht

Bewoner(s) in februari 1941