Verhaal

Abraham = Philip van Gelder? (1935). (1)

Door:
Door:

Nergens is in genealogische databases of anderszins een Abraham van Gelder uit Aalten te vinden, die koopman in manufacturen was op de markten in Gelderland, en geboren in 1864 of 1865. Aangezien Philip van Gelder in het dagelijks leven ook „Abraham
(van 't Seurken)“ werd genoemd, en deze hoge leeftijd had, wordt het aannemelijker dat hij de jubilerende marktkoopman uit Aalten in deze twee krantenberichten is.