Verhaal

Suzanna Ikkersheim

Familieverband

Zij was een dochter van Samuel Ikkersheim en Rebecca Hakker. Ze had twee broers. De familie woonde in Den Haag. Haar vader en broers staan ook in het monument vermeld. Haar moeder was al in 1929 overleden. 
Vermoedelijk waren er problemen met Suzanna, want op 6 juni 1936 werd ze als Maria Suzanna geplaatst in het Rooms-katholieke internaat De Goede Herder te Zoeterwoude, wat er op duidt dat ze Rooms-katholiek was. Het adres was Hoge Rijndijk F81. Het gebouw lag achter de Meerburgkerk en is eind zeventiger jaren gesloopt. De Goede Herder was een gezinsvervangend tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes die moesten worden ‘behoed voor de geestelijke en/of lichamelijke ondergang’. Het werd geleid door de Zusters van de Goede Herder. Het inschrijvingsregister is te vinden op het Regionaal Archief te Leiden.

Zie: www.tzorafolk.com/genealogy