Verhaal

Re: Joseph Frenkel

Door:

Aline Pennewaard:
Joseph Frenkel was weduwnaar van Betje Bekkers. Zijn dochters Cornelia en Marianne woonden in het Joodse Weeshuis in Leiden.

Joseph was geen weduwe van Betje zoals hier vermeld.
Betje heeft de oorlog overleefd en is op 5 mei 1974 in Rotterdam overleden.
Vermoedelijk liet haar gezondheid te wensen over, want ze woonde vanaf 1931 afwisselend in Maasoord (ook gedurende de oorlog) en de Quarantaine-inrichting (een dependance van Maasoord).
[bron: persoonskaart CBG]

Alle rechten voorbehouden