Verhaal

70 jaar oude brieven gevonden

Betreft: Marcus Springer , Henderina Springer-Melkman en Esther Sluijzer-Melkman

Door: Jan Kramer
Deze foto heb ik aangetroffen tussen de brieven van de familie Springer. Door: Jan Kramer
Alle rechten voorbehouden

Bij het opruimen van de woning van mijn moeder vond ik een aantal brieven die door de familie Springer in de oorlog aan mijn grootouders zijn geschreven.
Ik plaats deze door mij letterlijk uitgetypte brieven op deze site in de hoop dat deze van betekenis kunnen zijn voor nabestaanden.
De originele brieven zijn in mijn bezit.

Brief 1, familie Springer

Aan:
Fam Kramer
Oudendijk 47
Noord Holland

Afzender:
Henderina Springer Melkman
Geb: 20-8-10 Barak 26A

Concentratiekamp Vught
’s Hertogenbosch
Auffanglager

Niet gedateerd !!!!

Lieve Familie

Allereerst moet ik Uw allen vriendelijk bedanken voor de pakjes en ik hoop dat U deze brief in gezondheid moge ontvangen. Meneer Kramer was U nog thuis in die tijd dat hoop ik maar, die kleine is erg lief geworden. Mijn zuster is ook naar Wester Bork. Ik heb nog een brief gehad, heeft U ook nog post van hun gehad. Als U iets gehoord heeft schrijft U het mij dan, dat zou ik erg leuk vinden. Wat Max betreft die maakt het goed. Hoe gaat het met Siem en Nelie, die zullen wel flink zijn geworden. Doe U vooral de groeten aan Uw oudste dochter van mij. Nu lieve Familie verder de Hartelijke groeten en het allerbeste, ook voor U Man gewenscht door Henderina Springer en nog maals bedankt. Ik hoop spoedig iets van Uw allen te hooren.

Daaag.

Brief 2, familie Springer

Brief van Max Springer

Gestempeld in Utrecht 0p 3-7-1943
Aan Fam J Kramer Kzn
Oudendijk 47 Noord-Holland

Inhoud:
Letterlijk overgenomen met interpunctie e.d

2-7 43

Waarde Fam: Kramer

Eindelijk is het dan zoo ver Ik moet naar Polen en ga ook, ik heb mijn oproep maar mijn Vrouw nog niet, zij wil en gaat mee er is geen afraden aan. Ik schrijf u deze brief omdat u ons altijd zoo buitengewoon verzorgd hebt. En nu behoefd u ons geen pakje meer te sturen want ik weet niet of zij ons de pakjes na sturen naar Polen en dat denk ik ook niet Zoo wou ik u langs deze weg onze hartelijke dank zeggen voor het geen u voor ons hebt gedaan dat zullen wij nooit vergeten en hoop ik u allen weer gezond na de oorlog terug te zien wij gaan erg flink weg misschien zien wij onze Fam nog en hoopen weer vlug terug te komen. Mogt mijn vrouw niet mee mogen dan schrijft mijn vrouw u nog wel maar zij wil met alle geweld mee misschien zie ik haar nooit meer, dus laat ik haar eigen wil alhoewel wij toch gescheiden worden misschien duurd het niet lang meer dan overleven wij het wel, en zie ik mijn lieve vrouw terug. Ik hoop Nico te ontmoeten en mijn Vrouw, Elsje, ( haar zuster) mogd ik de kans krijgen, dan zal ik proberen u te schrijven van uit Polen. Als u in Amsterdam komt kund u dan mijn broer zeggen dat wij weg zijn hij woond Nicolaas Witsenstraat 7 of 9 boven een kapperszaak. Nu allerbeste Fam dit is de laatste brief houden jullie zich goed en tot spoedig weerziens
Groet u man en de kinderen maar wel ook namens mijn vrouw ik had bijna mijn afzender vergeten
Henderina Springer Melkman
Max Springer

Brief 3, familie Springer
Brief van Max
Aan Fan J. Kramer Kzn
Oudendijk 47
NH
Gestempeld in Dordrecht ??? 1943 en Woudrichem 28-6-1943

Inhoud:
Letterlijk overgenomen met interpunctie e.d

25-6-43

Waarde Fam. Kramer

Mijn vrouw heeft u brief van 3 Juni ontvangen en doorvoor onze dank. Mijn vrouw heeft mij die brief gestuurd want ik werk aan de moerdijk als kapper maar toch heb ik mijn Vrouw in dertien weken niet gezien maar ik heb gelukkig briefwisseling met haar ook clandestien maar het gaat. Als u ons soms wil schrijven dat mag gerust hoor Alhoewel er op het briefhoofd staat dat men maar tweemaal per maand mag schrijven. Waarde Fam. Hoe gaat het met
u allen ik hoop van goed ook wij maken het nog goed.
Heeft u mijn vrouw haar brief ontvangen zij heeft u een ovicieelen geschreven. Deze is niet ovicieel hoor Ik kan u meededelen, dat ik steeds u pakjes ontvang
Ook mijn vrouw ontvangt regelmatig het pakje. U kunt zich niet indenken hoe erg dankbaar wij u daarvoor zijn. Als u ons soms weer brood stuurd wil u dan zoo vriendelijk zijn het brood niet meer met boter te smeren, want de boter word sterk, de pakjes zijn schijnbaar te lang onderweg en dan moet ik het brood ieder keer weggooien. Het moet u niet verwonderen als u niets meer van mij hoord, het gerucht gaat dat ook wij doorgestuurd worden naar Polen of het waar is weten wij niet als ik de kans krijg zal ik u op de hoogte houden alhoewel het moeilijk is, is u iets bekend wie mijn zwager geld heeft achter gelaten want dat heeft zij ons geschreven maar tot nog toe hebben wij niets ontvangen voor mij vind ik het niet erg , maar voor mijn vrouw dat begrijpt u wel. U pakje ontvang ik steeds via Vught, u mag niet weten dat ik hier ben. U begrijpt wel hoe erg wij het vinden dat wij elkaar niet zien en spreken dat is nu al dertien weken. Heeft mijn zwager u er van bericht dat zij weg moesten wat dat geld ons betrefd bedoel ik of 193 huis v.d. Hidde of 195” Crispijn mogt u naar A’dam gaan zou u het kunnen vragen als u zoo vriendelijk wild zijn maar als zij nee zeggen is er niets aan te doen. Waarde Fam: ik hoop dat u nu met het een en ander op de hoogte bent u kund mij bij voorbeeld een briefje stuuren in een kadetje duwen zonder het open te snijden dan weet ik misschien meer van u Geeft u vooral aan Eef de groeten aan Nelie en Wim zijn zij nog op school en aan Jan en voor al u man en nog maals onze hartelijke dank voor alles en een spoedig weer ziens in Amsterdam of bij u op Oudendijk dag
gegroet

Max

Brief 4, familie Sluijzer-Melkman

Fam. J. Kramer Kzn
Oudendijk 47
N.H.

Afzender:
Muiderschans 195”
Amsterdam ©

Inhoud brief:
Lieve Fam. Kramer.
Even een afscheidsbriefje. Ik hoop dat het U allen goed gaat. Ook wij zullen ons goed houden. Misschien zien wij elkaar gauw weer.
Ik doe U de groeten van mijn man hij is niet flink genoeg dat zelf te doen maar meent het goed dus lieve familie ik hoop tot weerziens.
Dag groeten voor allen en voor Eef
Kusjes van Sallie
Dag E. Sluijzer

Alle rechten voorbehouden