Verhaal

Adressen

Door: Bart de Cort

Monasch was soroptimist. Zij was, kort na de stichting van de Unie van Soroptimistclubs in 1928, initiatiefneemster tot de oprichting van De Soroptimist, het orgaan van de Nederlandse Soroptimistclubs.
Adres: Joh. Verhulststraat 27. Volgens haar gezinskaart was ze in 1937 enige tijd zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze woonde enige tijd bij haar broer in de Van Breestraat. Juni 1938 verhuisde ze naar Laren (NH), O. Blaricummerweg 11, oktober van dat jaar verhuisde ze terug naar Amsterdam, Deurloostraat 28.

Lit: Nelleke Bakker-Leentvaar, 65 Jaar Soroptimisme in Nederland 1928-1993. Een beeld (s.l. 1993); Bart de Cort, Van vrouwen, vrede en verzet. Selma Meyer (1890-1941) en haar Holland Typing Office (Champlemy Pers Amsterdam 2013)

Alle rechten voorbehouden