Verhaal

Foto's uit het project In Memoriam van Guus Luijters

Guus Luijters en Aline Pennewaard verzamelden voor In Memoriam, De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 (uitgegeven in 2012) gedurende meer dan 10 jaar foto's van vermoorde kinderen.

Na publicatie van het monumentale werk hebben Luijters en Pennewaard hun fotoarchief overgedragen aan het Joods Museum. Het archief, dat uit ca. 1500 digitale en enkele tientallen (her)afgedrukte foto's bestaat, is vanzelfsprekend een prachtige aanvulling op het monument.

Omdat de meeste mensen die een foto aanleverden voor In Memoriam niet om toestemming voor verder gebruik was gevraagd, heeft het JHM zich ingespannen de oorspronkelijke schenkers van de foto's te benaderen voordat de foto's in het monument werden opgenomen. Waar mogelijk zijn de foto's dus met toestemming en naamsvermelding van de oorspronkelijke schenkers geplaatst.

Veel schenkers waren niet bereikbaar of reageerden niet. De foto's die van deze mensen afkomstig zijn hebben wij geplaatst met de vermelding "Foto afkomstig uit project In Memoriam (Guus Luijters en Aline Pennewaard)".

Een aantal foto's werd direct aan het Stadsarchief Amsterdam geschonken. Een inventaris daarvan vindt u hier: 30797 Collectie In Memoriam (archief.amsterdam)

Mocht u een foto op de website aantreffen die u aan Guus Luijters leverde en bezwaar hebben tegen online publicatie, laat u ons dat dan a.u.b. weten per email: joodsmonument@jck.nl 

Alle rechten voorbehouden