Nederlands Israëlitisch Jongensweeshuis Megadle Jethomiem

Amstel 21, Amsterdam

Bewoner(s)