Verhaal

foto + adres

Een * foto van Meijer Marcus Melamed is te vinden op dezelfde bladzijde 81 van het boek Jizkor, waaraan de biografische notitie is ontleend.

Volgens het R’damse Adresboek 1939 woonde hij Boompjes 86 / 3a