Tehuis voor Israëlitische Oude Lieden

Markt 5, Arnhem

Bewoner(s)