Aanvulling

ouders

Mozes van der Hoeden was de zoon van Simson van der Hoeden, overl.4-4-1927 en Jansje Fortuijn