Merie van Weerden-Slijper

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 81 jaar