Jetje Broekman-van Praag

Den Helder, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 57 jaar