Bijdragen aan Bertha Sanders

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Bertha Sanders

Bertha Sanders

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 47 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Ephraim Gazan

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 53264) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3761/10539).

Lees meer

Bertha Sanders was gescheiden van Ephraim Gazan

Haar naam op dit Joods Monument dient dus 'Bertha Sanders' te zijn.

Op het fysieke Joods Monument in Utrecht,  dat in 2015 is geplaatst, staat haar naam ook verkeerd. Er zijn veel onjuistheden op dit monument, die hier worden bijgehouden: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/600389/joods-monument-utrecht---correcties
Hier dient de onjuistheid die ik nu meld aan te worden toegevoegd.

Zie deze meldin…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie