Marcus van der Sluis

Rotterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 57 jaar