Bijdragen aan Raphaël Belinfante

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Raphaël Belinfante

Raphaël Belinfante

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 64 jaar

Beroep: Hoteldirecteur

Foto’s

Verhalen

Over Raphael Belinfante

Raphael Belinfante was de directeur van het Amstel Hotel in Amsterdam en weigerde het bordje 'Verboden voor Joden' op te hangen.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Opmerkelijke ondernemers

Iemands beroep zegt veel over zijn leven. Het geeft informatie over het milieu waarin iemand verkeerde, over de sociale en geografische mobiliteit en de ambities die iemand nastreefde.

Op het voormalige Digitaal Monument - nu Joods Monument - (www.Joodsmonument.nl) staat bij een groot aantal personen het beroep vermeld. Dit beroep is in de regel overgenomen uit de gemeentelijsten die in 1941 (en soms in 1942) op last van de bezetter zijn opgesteld. Tegenwoordig leveren deze lijsten een uniek kijkje in de maatschappelijke opbouw van Joods Nederland in de jaren dertig en begin jar…

Lees meer

De Biljartvereniging Amsterdam viert haar 25-jarig bestaan (1926).

Achternamen van de bestuursleden vallen op, omdat deze hier op de site en die van Digitaal Joods Monument voorkomen. De meesten moeten in de 19e eeuw geboren zijn:

R. Belinfante (no. 7). Dit is zeer waarschijnlijk Raphaël Belinfante , (1880-1944) gezien zijn voorkomen op een andere foto. Zijn beroep van hoteldirecteur maakt het bovendien aannemelijk dat hij op één of andere wijze betrokken was bij de biljartsport. Op deze foto zou hij dan 46 jaar oud zijn.

I. Honsdrecht (no. 6). Dit kan Isaäc Honsdrecht (1881-1942) zijn. Een commissionnair in diamanten. Va…

Lees meer

Gezin Raphael Belinfante

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6470) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:
- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C120/109)
- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenth…

Lees meer

Ontslagbrief

Ontslagbrief

Bron Gemeente archief Amsterdam

 

Kopie ter beschikking gesteld door voormalig Inkoop directeur van het Amstel Hotel

Lees meer

Emilie Belinfante-Belinfante en Raphael Belinfante

Emilie ‘Emmy’ Belinfante-Belinfante was naamgenote en nicht van de journaliste Emmy J. Belinfante. Dat leidde regelmatig tot verwarring. Ook omdat ze beiden in 1875 waren geboren en allebei journalist werden. Al legde Emmy Belinfante-Belinfante zich later toe op het schrijven van kinderboeken.
Emmy Belinfante-Belinfante en haar man Raphael Belinfante behoorden tot de groep Portugese Joden die aanv…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend