Begrip

Nationaal Steun Fonds

Door:

Verzetsorganisatie die financiering van verzetsactiviteiten mogelijk maakte.

Het Nationaal Steun Fonds (NSF) was als ondergrondse organisatie van groot belang voor de financiering van het verzet, waaronder de verzorging van onderduikers en steun aan verzetsweduwen. De leiding van het NSF berustte bij de broers Walraven en Gijs van Hall. Zij wisten grote leningen af te sluiten bij diverse banken, die door de Nederlandse regering in Londen werden gegarandeerd. Walraven van Hall werd in januari 1945 in Amsterdam opgepakt en in Haarlem gefusilleerd.

Zie voor meer informatie de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Alle rechten voorbehouden